El projecte que impulsa l’Executiu autonòmic, a través de la Direcció General d’Universitat i Modernització Educativa de la Conselleria d’Educació i Cultura, té l’objectiu de fer efectius d’una banda, els compromisos reflectits al projecte Escuela 2.0 del Govern central.

IMG_0185_p

D’altra banda, i més important, el pla de modernització educativa vol afavorir un canvi radical de model educatiu de la comunitat autònoma, mitjançant la implantació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), a les escoles i instituts de les Illes. Aquestes dues accions es concreten en el pla XArxipèlag 2.0 de la comunitat autònoma i que respon al compromís del Govern de les Illes Balears de millorar la formació, i de fer-ho des de la base.

PDF Pla de modernització educativa XArxipèlag 2.0 Pla de modernització educativa XArxipèlag 2.0

PDF Nota de premsa Nota de premsa 08/03/2010

Notícia relacionada: Convocatòria de projectes de formació d'educació primària - XArxipèlag 2.0