Instal·lacions d'aules digitals als centres públics

Des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats s'està impulsant el Pla de Modernització Educativa per als centres educatius de les Illes Balears, tot seguint el programa Escuela 2.0 del Ministeri d'Educació.
El present curs escolar 2012-2013 es continuarà amb la distribució d'aules digitals als centres públics d'educació primària i d'educació secundària. En concret es faran instal·lacions a totes les aules de 3r i 4t d'Educació Primària i a les de 3r i 4t d'ESO, de tal manera que amb aquesta actuació quedaran convertides en digitals totes les aules de 3r, 4t, 5è i 6è de primària i totes les aules d'ESO.
Una instal·lació d'aula digital consta de:

  • 1 pissarra digital interactiva (PDI)
  • 1 projector
  • 1 ordinador d'escriptori
  • 1 conjunt de 2 altaveus autoamplificats
  • material divers per a fer la instal·lació (braç de subjecció del projector, caixa de connexions i cables, etc.)

Durant els primers dies de setembre s'informarà als centres amb un correu electrònic personalitzat que indicarà el nombre d'aules digitals que corresponen al centre i aspectes tècnics sobre la instal·lació de l'equipament.

Podeu trobar informació actualitzada del projecte a la pàgina de projectes en distribució en el menu Avaries a la secció Coordinació TIC.