Quan es du a terme un canvi d'equip directiu a un centre, s'ha de transferir el control de la bústia del correu del centre als nous membres de la directiva. Aquesta tasca s'ha de realitzar en tres passes:

1. Eliminar de la llista als membres de l'antic equip directiu

L'antic secretari del centre, mitjançant el programa SEU, ha de llevar als antics usuaris de la llista de control de la bústia del centre.

2. Afegir els nous membres de la llista

L'antic secretari del centre, mitjançant el programa SEU, ha d'afegir a la llista de control de la bústia, els membres del nou equip directiu. D'aquesta manera, la bústia del centre es trobarà sempre atesa. Podeu revisar l'article Com assignar els permisos necessaris per gestionar el correu electrònic del centre.

3. Demanar els permisos per entrar al SEU i gestionar la llista d'accés a la bústia.

Els nous membres de l'equip directiu han de demanar els permisos per poder entrar al SEU i gestionar tant la bústia del centre com altres funcionalitats d'aquest programa. Tota la informació per gestionar i demanar els permisos del SEU la podeu trobar a:
http://80.28.7.251/wikigestib/index.php/SEU

 

Si per qualque motiu l'antic secretari o personal al càrrec del programa SEU no es troba disponible, primer s'ha de realitzar el pas tres (demanar el permisos per entrar al SEU). Després, el nou secretari podrà realitzar les altres dues passes, 1 i 2.
Si teniu problemes amb les operacions que s'executen dins SEU podeu contactar amb l'equip de suport SEU