Des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats s'està impulsant el Pla de Modernització Educativa per als centres educatius de les Illes Balears, tot seguint el programa Escuela 2.0 del Ministeri d'Educació.

Per al present curs escolar 2011-2012 es durà a terme el desplegament del Pla Wi-Fi als centres públics d'educació secundària així com també les dotacions d'ultraportàtils, carretons, aules digitals i servidors incloses al Pla de Modernització Educativa. Així, durant el primer trimestre es dotaran amb ultraportàtils i carretons les aules de 1r i 2n d'ESO de tots els centres públics i concertats i amb aules digitals les aules dels centres públics en aquests mateixos nivells educatius. Aquests equips són cedits per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats per a l'ús dins les aules i, en conseqüència, queden sota la responsabilitat del centre que els ha de custodiar adequadament. De tota manera, la Conselleria subscriurà una assegurança col·lectiva de l'equipament contra robatoris i altres incidències i, en qualsevol cas, s'exerciran les garanties d'aquests equips quan calgui.

En quant als centres d'Educació Primària, durant el present curs escolar 2011-2012 se completarà la dotació en aquells casos que sigui necessari, per exemple per haver augmentat el nombre de grups (o haver augmentat sensiblement la matrícula) en els cursos de 5è i 6è.


S'ha previst un cert romanent d'ordinadors ultraportàtils a cada centre per poder atendre alumnat nouvingut o qualsevol altra situació imprevista. Això no obstant, queda a criteri de l'equip directiu la utilització d'aquest excedent per a les funcions que trobi adients, mentre no es necessiti per a l'alumnat al que va destinat.

També queda a criteri de l'equip directiu la possibilitat de permetre l'ús dels portàtils fora del centre, en situacions concretes i ben estudiades. Ha de ser una decisió consensuada amb les famílies per a tot el grup-classe i, si s'opta per la sortida dels equips, s'ha d'habilitar un protocol que responsabilitzi econòmicament cada família de la integritat de l'ordinador. Teniu molt present el risc de danys físics a les criatures per intent de robatori del portàtil en el trajecte de l'escola a casa i viceversa.

Es preveu que el desplegament de l'equipament per a 1r i 2n d'ESO es pugui completar a finals del primer trimestre del present curs. Per als centres afectats per obres importants, la instal·lació i/o subministrament dels equips es realitzarà tot d'una que sigui possible.

En el contracte d’aules digitals s’inclou una sessió de formació instrumental de 4 hores a càrrec de l'empresa adjudicatària. La formació es centrarà fonamentalment en l'ús del programari que es distribueix amb la pissarra digital. Aquesta formació s’ha d’executar un cop instal·lada l'aula digital i preferentment durant el primer trimestre del curs.

Per a les qüestions tècniques que necessiteu aclarir, podeu continuar adreçant-vos a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. seguint el procediment publicat.

D'altra banda, volem recordar-vos que teniu a la vostra disposició el portal d'informàtica educativa ieduca.caib.es on, a les seccions de Primària i de Secundària podeu trobar tot un recull de continguts digitals adaptats, respectivament, al currículum de 5è i de 6è d'Educació Primària, i al de 1r i 2n d'ESO. Així mateix, aquest portal està obert a les aportacions del vostre centre que, de ben segur, seran profitoses per a la comunitat educativa. També podeu trobar materials ben interessants mitjançant el node autonòmic de la plataforma AGREGA: agrega.caib.es

La taula següent mostra els equipaments que es distribuiran durant el present curs escolar 2011-12 en el marc del pla de Modernització Educativa:

Tipus Destinació Centres Observacions
Ultraportàtils Aules 5è i 6è d'EP que augmentin sensiblement la matrícula
Aules 1r i 2n d'ESO
públics i concertats un per alumne més un romanent per a imprevistos amb un màxim de 30 per aula
Carretó per a portàtils Aules 1r i 2n d'ESO públics i concertats un per aula
Aula Digital (AD) Aules 1r i 2n d'ESO
Aules de formació professional
públics una per aula a 1r i 2n d'ESO. Hi ha també una distribució específica per a aules de formació professional de la qual ja s'ha informat als centres afectats.
Consta de: Pissarra Digital Interactiva + projector + PC mestre/a + altaveus
Equip servidor que contendrà tres servidors virtuals   públics un per centre, no en tots els casos (*)
Els 3 servidors virtuals seran un proxy-cau, un servidor de configuracions i un balancejador de càrrega


(*) Si no us correspon un servidor simplement no rebreu el correu de l'empresa

Com és preceptiu, la Conselleria ha convocat uns concursos públics per a adjudicar el subministrament d'aquests equipaments (ultraportàtils / carretons / aules digitals / servidors). Les empreses adjudicatàries en cadascun dels casos, us comunicaran (mitjançant un missatge de correu electrònic adreçat a l'adreça electrònica del centre) les actuacions previstes en relació amb la distribució i instal·lació, dates d’entrega, etc. Cada tipus d’equipament té les seves particularitats. Per això a continuació detallam el procediment que els hem demanat (a les empreses) que segueixin. Consideram important que el centre n'estigui al corrent i ens pugui fer saber qualsevol desviació que detecti en la seva execució:

Ultraportàtils

 

 • Destinataris: centres públics i concertats
 • Empresa adjudicatària: Informàtica El Corte Inglés, S.A

 • L’empresa enviarà al centre un missatge de correu electrònic en el qual indicarà el nombre exacte d'ultraportàtils que seran entregats, així com la data prevista d'entrega

 • Albarà d'entrega: l’empresa ha de fer signar a una persona responsable del centre (membre de l’equip directiu) 4 còpies de l’albarà d’entrega. La signatura de l'albarà ha d’incloure el nom complet del signant, el número de DNI i el segell del centre. Cal comprovar que el que es rep és exactament el que es va indicar al correu i que es correspon amb el que indica l'albarà. El centre s'ha de quedar amb una de les quatre còpies (la que va adreçada al centre). Juntament amb aquesta còpia també s'ha de quedar amb un pendrive (memòria USB), identificat amb la inscripció “Portàtil alumnat – CONTR 2011 – 1367”, que conté la imatge de restauració del portàtil

 • Els ultraportàtils es distribueixen amb arrencada dual, això és, amb dos sistemes operatius ja instal·lats, el Linux Ubuntu 10.04 i el Windows 7. Per defecte arrencarà l’Ubuntu tret que l’usuari seleccioni el Windows al menú inicial d’arrencada. Els usuaris que ja venen definits en aquests sistemes es mostren a la taula següent. Les contrasenyes per iniciar una sessió de treball amb aquests usuaris es comunicaran per correu electrònic.

    Linux Ubuntu 10.04 Windows 7
  A utilitzar pel coordinador TIC (*) ubtadmin administrador
  A utilitzar per l'alumnat alumnat alumnat

  (*) L’ús de l’usuari tipus administrador ha de ser restringit; només el coordinador TIC n'hauria de conèixer la contrasenya. A ieduca.caib.es hem publicat com canviar la contrasenya, per si necessitau fer-ho per mantenir aquesta privacitat
 • En els centres públics, els ultraportàtils ja venen amb la interfície de xarxa Wi-Fi configurada per al centre, sense necessitat de cap configuració posterior ni de posar-hi cap contrasenya. Ara bé, l’avançat protocol de seguretat Wi-Fi que s’implanta als centres és compatible ara per ara només amb ordinadors que executin Linux (s’espera que durant el curs aparegui una solució per a Windows), per tant la comprovació de correcta navegació a Internet s'ha de fer arrencant els ultraportàtils amb el Linux Ubuntu
 • Garantia: La garantia de cada ultraportàtil és de 5 anys in situ. El procediment que s'ha de seguir per executar la garantia es podrà consultar al portal ieduca.caib.es, a la secció Coordinació TIC - Avaries - Execució de garanties.

Carretons

 

 • Destinataris: centres públics i concertats
 • Empresa adjudicatària: OLCO Gestión, SL

 • L’empresa enviarà al centre un missatge de correu electrònic en el qual indicarà el nombre exacte de carretons que seran entregats, així com la data prevista d'entrega

 • Albarà d'entrega: l’empresa ha de fer signar a una persona responsable del centre (membre de l’equip directiu) 4 còpies de l’albarà d’entrega. La signatura de l'albarà ha d’incloure el nom complet del signant, el número de DNI i el segell del centre. Cal comprovar que el que es rep és exactament el que es va indicar al correu i que es correspon amb el que indica l'albarà. El centre s'ha de quedar amb una de les quatre còpies (la que va adreçada al centre). Juntament amb aquesta còpia també s'ha de quedar amb un full de recomanacions sobre l’ús del carretó (connexió a la xarxa elèctrica, ús del programador, etc.)

 • Garantia: La garantia de cada carretó és de 20 anys in situ. El procediment que s'ha de seguir per executar la garantia es podrà consultar al portal ieduca.caib.es, a la secció Coordinació TIC - Avaries - Execució de garanties.

Aules Digitals (centres públics)

 

 • L’empresa enviarà al centre un missatge de correu electrònic en el qual indicarà el nombre exacte de pissarres digitals, projectors i PC per al professorat a l’aula que seran entregats, així com la data prevista d’entrega. També  es posaran en contacte amb el centre per quedar per una data per realitzar la tasca d’instal·lació. Convé respectar la data que proposin (pensau que l'empresa compta amb una planificació que els ha de permetre copsar tots els centres de Balears). Per altra banda, que els oferiu les màximes facilitats d'horari per a la instal·lació, de tal manera que l'empresa pugui comptar amb els horabaixes i si és possible els matins també, contemplant inclús trasllats temporals (es preveu que cada aula digital pugui esser instal·lada en unes poques hores) de grups-classe

 • Albarà d'entrega: l’empresa ha de fer signar a una persona responsable del centre (un membre de l’equip directiu) 4 còpies de l’albarà d’entrega. La signatura de l'albarà ha d’incloure el nom complet del signant, el número de DNI i el segell del centre. Cal comprovar que el que es rep és exactament el que es va indicar al correu i que es correspon amb el que indica l'albarà. El centre s'ha de quedar amb una de les quatre còpies (la que va adreçada al centre). Juntament amb aquesta còpia també s'ha de quedar amb un ___, identificat amb la inscripció “PC Professorat – CONTR 2011 – 717”, que conté la imatge de recuperació del PC d’Aula i les instruccions d’ús d’aquest ___

 • El PC d’aula ve amb arrencada dual, això és, amb dos sistemes operatius ja instal·lats, el Linux Ubuntu 10.04 i el Windows 7. Per defecte arrencarà l’Ubuntu tret que l’usuari seleccioni el Windows al menú inicial d’arrencada. Els usuaris (seguidament podeu veure només els noms d'usuari; les contrasenyes es comunicaran per correu electrònic) que ja venen definits en aquests sistemes són:

    Linux Ubuntu 10.04 Windows 7
  A utilitzar pel coordinador TIC (*) ubtadmin administrador
  A utilitzar pel professorat professorat professorat

  (*) L'ús de l'usuari tipus administrador ha de ser restringit; només el coordinador TIC n'hauria de conèixer la contrasenya. A ieduca.caib.es hem publicat com canviar la contrasenya, per si necessitau fer-ho per mantenir aquesta privacitat

 • Certificat d'instal·lació: caldrà que el centre consensuï amb l’empresa el lloc de l’aula i l’alçada on s’ha d’instal·lar la Pissarra Digital Interactiva (PDI), així com la ubicació de la caixa de connexions. Si hi ha diferències d’opinió contactau amb el Servei d’Informàtica Educativa i Suport Tècnic (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.). L'empresa adjudicatària ha d'elaborar un certificat d'instal·lació i de correcte funcionament de l'equipament. Una vegada enllestida la instal·lació, i només si totes les qüestions del protocol que podeu llegir a la següent taula les podeu afirmar positivament, un responsable del centre (el coordinador TIC o un membre de l'equip directiu del centre) ha de signar les 4 còpies d'aquest certificat (fent constar el seu nom complet, DNI i segell del centre) i quedar-se’n una.

  Protocol de comprovació d'una instal·lació d'aula digital
  Ha quedat la pissarra digital (PDI) col·locada a l'alçada i lloc acordats?
  El cablatge i la PDI es troben correctament instal·lats?
  Funciona la connexió inalàmbrica (si ja disposau d'ella) del PC d'aula en Linux?
  Ocupa la imatge projectada tota la superfície de la PDI?
  Es veu correctament i sense "vibració" la imatge projectada a la PDI?
  Pot començar un docent a utilitzar aquest equipament sense demores per qüestions tècniques?


 • Aquesta distribució també inclou addicionalment un curs de 4 hores de formació a impartir per part de l’empresa in situ al centre, prioritàriament dirigit als tutors/es i professorat del cicle corresponent a l'alumnat a qui van dirigits els ultraportàtils i al coordinador/a TIC, formant un grup de màxim 15 persones. L’empresa ha de consensuar amb el centre el dia i l’hora en què s’impartirà aquesta formació.

 • Garantia: La garantia de cada aula digital (conjunt format per pissara digital, projector, PC d’aula i altaveus) és de 6 anys in situ. El procediment que s'ha de seguir per executar la garantia es podrà consultar al portal ieduca.caib.es, a la secció Coordinació TIC - Avaries - Execució de garanties.

Servidor

 

 • Destinataris: centres públics
 • Empresa adjudicatària: Brújula Tecnologías de la Información

 • Brújula enviarà un correu al centre per quedar per una data per realitzar l'entrega i la instal·lació. Amb la instal·lació s'inclou la configuració del servidor, tasca que farà l'empresa adjudicatària perquè ja disposa de la informació necessària per connectar aquests servidors a la xarxa del centre

 • Albarà d'entrega: l’empresa ha de fer signar a una persona responsable del centre (membre de l’equip directiu) 4 còpies de l’albarà d’entrega. La signatura de l'albarà ha d’incloure el nom complet del signant, el número de DNI i el segell del centre. Cal comprovar que el que es rep és exactament el que es va indicar al correu i que es correspon amb el que indica l'albarà. El centre s'ha de quedar amb una de les quatre còpies (la que va adreçada al centre).

 • Garantia: La garantia de cada servidor és de 7 anys in situ. El procediment que s'ha de seguir per executar la garantia es podrà consultar al portal ieduca.caib.es, a la secció Coordinació TIC - Avaries - Execució de garanties.

Pla Wi-Fi

 

 • Destinataris: centres públics
 • Objectiu: Dotar de xarxa sense fils (Wi-Fi) tots els centres públics d'educació primària i secundària de les Illes Balears

 • Característiques: Per aconseguir la cobertura Wi-Fi es dotarà cada centre de diversos punts d’accés Wi-Fi (AP, de l’anglès Access Point), que s’ubicaran als passadissos o, quan s'estimi convenient, dins les mateixes aules, així com d’un o varis switch especials, de la marca Cisco Catalyst 3560, que s’instal·laran als armaris de connexions (racks) del centre. Aquests nous switch interconnecten els punts d’accés i alhora tot el conjunt inalàmbric amb la resta de la xarxa del centre. Hem de remarcar que els punts d’accés Wi-Fi, així com també els switch Cisco Catalyst, seran gestionats de manera centralitzada des de la Conselleria, descarregant així els centres de tasques de configuració i manteniment. Els detalls tècnics de la integració de la nova xarxa Wi-Fi amb la xarxa ja existent del centre es poden consultar a l'article "Proposta tècnica Xarxipèlag 2.0".

  La instal·lació dels switch i dels AP la farà completament l'empresa instal·ladora. El centre no haurà de dur a terme cap treball tècnic en aquest projecte WiFi. De totes formes, a efectes informatius, tot seguit es mostra un gràfic que il·lustra la interconnexió d'aquest equipament Wi-Fi

  thumb_Diagrama-config-switchs
  Les boques dels switch Cisco Catalyst a les quals hi estan connectats els punts d'accés subministren alimentació elèctrica a aquests AP i, en conseqüència, no poden ser utilitzades per cap altra finalitat. Tampoc funcionarien els punts d'accés si es connectassin a altres boques no preparades específicament.
 • Implantació: Actualment s'està desenvolupant la fase IV d'aquest pla que se centra en la instal·lació de la xarxa sense fils als centres d'educació secundària. La instal·lació abastarà la major part de les dependències del centre.
 • Connexió amb la xarxa Wi-Fi: Tal i com s’ha comentat a l’apartat d’ultraportàtils, la xarxa Wi-Fi inicialment només serà accessible via Ubuntu. Hem publicat a ieduca.caib.es unes instruccions de com connectar un equip Ubuntu a la xarxa Wi-Fi, per si sorgeix la necessitat en algun moment d’afegir un nou equip a la xarxa (recordau que els ultraportàtils en canvi ja venen correctament configurats i que s’han de connectar a la xarxa automàticament sense necessitat de cap configuració posterior ni de posar-hi cap contrasenya). Les dades SSID, usuari i contrasenya, necessàries si es vol connectar un nou equip (que no sigui un ultraportàtil dels de la dotació) a la xarxa les rebrà oportunament cada centre.