El projecte d'aula virtual consisteix a oferir des de l'Administració una instal·lació de Moodle de manera que els centres us hagueu de preocupar del seu maneig però no de qüestions tècniques (instal·lació, actualització, rendiment, ...) i sense que us costi uns doblers per allotjament ni per suport tècnic.

Aquesta instal·lació gaudeix de gestió centralitzada d'usuaris, és a dir, els docents del centre podran iniciar sessió amb els seus respectius usuaris corporatius, els mateixos que ja fan servir per interactuar amb el WeibMail, el Portal del Personal o el Gestib. També els alumnes disposaran d'usuari i podran ser importats des del Gestib. Llegiu a l'apartat Aula Virtual els articles publicats, en especial la  proposta tècnica d'aula virtual on també s'hi troba el procediment que s'ha de seguir per sol·licitar la participació al projecte.