Tal com es va explicar en un anterior document, els comptes de correu electrònic dels centres tenen la particularitat de ser bústies compartides, és a dir, podran ser gestionades per diversos membres del centre. Serà responsabilitat de l'equip directiu designar les persones que tindran accés a la gestió del correu electrònic del centre.

A partir del dia 7 de novembre de 2016, ja es poden habilitar aquestes bústies de centre i començar-les a emprar.

Per fer això, només cal assignar els permisos d'accés a les persones que les han de gestionar. El procediment per fer-ho està indicat en el següent document:

Com ja us varem informar, un cop s'hagi habilitat la nova bústia de centre es deixaran de rebre nous missatges a les bústies antigues i tot el correu adreçat a '@educacio.caib.es' ja arribarà a les noves bústies '@educaib.eu'.

La forma d'accedir a la bústia del centre, per part d'un usuari gestor, està explicada al document:

S'estableix un període, fins al 30 de novembre de 2016 (prorrogat fins al 9 de gener 2017 per a que els centres habilitin la nova bústia de centre i assignin les persones que l'han de gestionar. A partir d'aquesta data, les bústies antigues deixaran de rebre missatges nous. Si teniu problemes per accedir al SEU creau una incidència seguint el formulari següent:


Nota important:


En el cas que es tracti d'una escola unitària, EEI, EAP, CA, SAD o EOEP que no tenen els mitjans per accedir al programa SEU, el director ha d'obrir una incidència adjuntant una fotocòpia escanejada del següent document complimentat amb signatura i segell del centre:

Model sol·licitud accés a la bústia del centre

En aquest document el director ha d'especificar totes les persones que han de tenir permisos per poder gestionar el correu electrònic del centre.

A la incidència podeu especificar com a breu descripció: “Correu d'educació: Accés de la bústia compartida del centre”